plany

Sam to czuję, ale nie potrafiłbym ująć w słowa. Wspomogę się zatem cytatem z Juliana Tuwima:

"Plan: coś, co potem wygląda absolutnie inaczej."

Z Kirgistanu do domu dróg wiele. Korci wariant przez Iran, lecz od 2017 roku nie wolno przekraczać granicy motocyklem powyżej 250 ccm. Napisaliśmy list do Pana Ambasadora. Jednak znawcy przedmiotu nie dają wielkich nadziei na odpowiedź, a na pozytywną to już wcale :-(

Można Iran objechać górą i spróbować przeprawy statkiem przez morze Kaspijskie z Kazachstanu do Azerbejdżanu. Potem Gruzja, znana z 2013 roku droga przez Turcję i dalej to już z górki.

Trzeci, i najbardziej realny wariant, to "tradycyjna" droga przez Kazachstan, Rosję i Ukrainę. Gdyby do tego dopisać Tadżykistan i kawałeczek Uzbekistanu nie byłoby biedy. A jakby jeszcze wstrzelić się w moment wystrzelenia rakiety z Bajkonuru, oj, byłoby kosmicznie. Tylko czy Krzych wytrzyma psychicznie tyle atrakcji? Na hasło Rosja lub Ukraina jego zawsze uśmiechnięta facjata tężeje. Choć muszę przyznać, że ostatnio delikatnie zmienia nastawienie. Może wytrzyma?

Bilety lotnicze kupione na 3 sierpnia, transport dogadany z Samborem, zaprzyjaźnionym właścicielem advfactory, motocykle do obioru w Biszkeku 4 sierpnia... marzenia zamieniają się w plany, a plany w działania. Jeszcze wizy, międzynarodowe prawa jazdy, ubezpieczenia... 

Kirgistan:
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz na okres pobytu nieprzekraczający 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Republiki Kirgistanu.

Dodatkowo obywatele Rzeczypospolitej Polskiej są zwolnieni z konieczności dokonywania rejestracji pobytu na terytorium Republiki Kirgistanu, jeśli okres pobytu nie przekracza 60 dni.


Tadżykistan:
Obywatele polscy podróżujący do Tadżykistanu objęci są obowiązkiem wizowym. Wizę można uzyskać w Ambasadach Tadżykistanu w krajach ościennych, np. w Berlinie, Mińsku, Moskwie. Obywatele polscy na wizę czekają ok. 3 dni. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na miejscu. Pozwolenia wymaga poruszanie się w strefach przygranicznych i Górnobadachszańskim Obwodzie Autonomicznym.

Dla obywateli polskich zniesiono obowiązek meldunkowy przy pobycie turystycznym do 30 dni.

Uwaga: w Tadżykistanie nie ma polskiej placówki dyplomatycznej; w razie potrzeby należy kontaktować się z Ambasadą RP w Taszkencie.


Uzbekistan:
Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Wizę można uzyskać w Wydziale Konsularnym Ambasady Uzbekistanu w Warszawie (www.uzbekistan.pl). Od 1 stycznia 2018 roku wizy turystyczne, których długość nie przekracza 30 dni będą wydawane w przeciągu dwóch dni roboczych nie licząc dnia dostarczenia dokumentów. Postanowienie zwalnia również z konieczności wyrobienia voucherów turystycznych i poparcia wizowego od organizacji turystycznych.

Po przyjeździe do Uzbekistanu należy się zameldować w nieprzekraczalnym terminie 3 dni. Jeżeli zostajemy na noc w hotelu, obsługa hotelu dokonuje rejestracji w naszym imieniu - należy jedynie każdorazowo poprosić o tzw. propiskę (dowód rejestracji). W przypadku pobytu u osoby prywatnej należy zarejestrować się w biurach rejestracji, tzw. OVIR. W przypadku, jeśli którąś z nocy spędziliśmy podróżując pociągiem lub autobusem, należy zachować bilet z datą i godziną podróży. Komplet dowodów rejestracji należy zachować i okazać przy wyjeździe z kraju. Brak którejkolwiek z propisek skutkuje poważnymi problemami natury administracyjno-finansowej przy opuszczaniu kraju.

Każda osoba wjeżdżająca do Uzbekistanu musi posiadać paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wjazdu oraz ważną wizę. Uwaga: należy upewnić się, że służba graniczna postawiła pieczątkę wjazdu. Na granicy (lub lotnisku) obowiązkowo należy wypełnić dwie deklaracje celne wwozowe. Należy w nich zadeklarować wwożoną gotówkę (nawet najdrobniejsze sumy) oraz przedmioty wartościowe (np. laptop, aparat fotograficzny) a także przywożone lekarstwa. Jedną z deklaracji celnik zatrzyma przy odprawie, natomiast drugą, opieczętowaną przez służby celne, należy bezwzględnie zachować i okazać przy opuszczaniu kraju. Przy wyjeździe należy wypełnić deklarację wyjazdową. Uwaga: należy upewnić się, że czy służba celna przystawiła pieczątkę na deklaracji celnej wwozowej, którą otrzymujemy. Brak deklaracji i/lub brak dowodów rejestracji na pobyt - tzw. propisek przy wyjeździe z Uzbekistanu skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi (kary finansowe, administracyjne lub nawet wszczęcie postępowania sądowego).

Uwaga: W związku ze wzmocnioną kontrolą ruchu osobowego wewnątrz kraju, cudzoziemcy powinni zawsze mieć przy sobie paszport z wizą i aktualnym zameldowaniem tzw. "propiską"


Kazachstan:
Z dniem 01.01.2017 r. obywatele polscy udający się do Kazachstanu na okres pobytu do 30 dni nie muszą posiadać wizy wjazdowej.

Obywatele krajów OECD, w tym Polska, są zgodnie z prawem zwolnieni z obowiązku meldunkowego pod warunkiem otrzymania dwóch pieczątek w dokumencie podróży oraz karteczek migracyjnych w chwili przekraczania granicy z Kazachstanem. Na 12-stu międzynarodowych lotniskach (m.in. w Astanie, Ałmaty i Karagandzie) oraz w portach Aktau i Bantino otrzymanie dwóch prostokątnych pieczątek jednocześnie nie powinno stanowić problemu, należy jedynie przed podejściem do punktu odprawy celnej wypełnić specjalny druk, na podstawie którego możliwe będzie otrzymanie drugiej pieczątki potwierdzającej meldunek. Mimo że obowiązujące regulacje prawne obejmują również lądowe przejścia graniczne, zdarza się, że z uwagi na brak uprawnionych funkcjonariuszy, nie jest możliwe otrzymanie drugiej pieczątki w chwili przekraczania lądowej granicy z Kazachstanem. Dlatego też w przypadku przekraczania granicy z Kazachstanem przejściem lądowym, zaleca się kontakt z właściwym dla miejsca pobytu oddziałem Policji Imigracyjnej (dawny OWiR), nie później niż 5 dnia od chwili wjazdu do Kazachstanu. Kierowcy przejeżdżający przez terytorium Kazachstanu, którzy nie przebywają w żadnej miejscowości dłużej niż 5 dni, powinni zameldować się w dowolnym oddziale Policji Imigracyjnej na trasie swojego przejazdu. Rejestracja jest ważna trzy miesiące.


Rosja:
Wjazd do Federacji Rosyjskiej odbywa się na podstawie ważnej wizy. Warunki otrzymania wiz zostały określone w Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy po planowanej dacie opuszczenia Federacji Rosyjskiej. Przy wjeździe do Rosji nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, ani określonej kwoty pieniędzy.

W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejścia granicznego między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi w Krasnej Gorce i uniemożliwianiem obywatelom państwa trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach w tym miejscu, nie jest możliwe do odwołania udawanie się do Rosji od strony Białorusi przez ww. przejście (dot. w szczególności jazdy samochodem na polskiej rejestracji). Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA ), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO), Białorusią (NOWYJE JURKOWICZI stara nazwa TRZY SIOSTRY), i Ukrainą (POGAR, TROJEBORTNOJE).

Dla osób poruszających się samochodem obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC można wykupić u licznych agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych. Wskazane jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.


Ukraina:
Obywatele polscy wjeżdżają na Ukrainę na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej i mogą przebywać na jej terytorium do 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Obcokorajowców wjeżdżających na Ukrainę obowiązuje wymóg posiadania odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu. Na pierwsze pięć dni pobytu (bez względu na krótszy planowany pobyt) wymagana jest kwota ponad 400 Euro. Ukraińskie władze graniczne uprawnione są do dokonywania weryfikacji posiadanych kwot. Mnie się o pieniądze ani razu nie pytali, myślę że w razie draki wystarczy karta.

Ukraina jest członkiem grupy państw, w których obowiązuje Zielona Karta. Należy również wykupić ubezpieczenie zdrowotne.


przygotowania>>