PKF - rejestracja Juranda

W ramach przygotowań do obchodów święta pierwszego maja grupa młodzieży z koła przyjaciół Junaka i Juranda zobowiązała się w czynie społecznym do zarejestrowania swoich pojazdów: Junaka wyprodukowanego gdy pierwszym sekrzetarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomułka i Juranda wyprodukowanego pod koniec przewodniczenia partii przez Wojciecha Jaruzelskiego...